كليك كنيد
  نرم افزار AutorunRemover  
 

نرم افزار AutorunRemover یک نرم افزار امنیتی است برای حذف فایل های Autorun.ini که بعضی ویروس ها برای اجرا و تکثیر خود در Root درایوها ایجاد می کنند.

ویروسی از نوع worm با ایجاد فایل Autorun.ini در Root پارتیشن های موجود روی HardDisc و همچنین FlashDisc ها باعث تکثیر و اجرای خود می شود که خیلی از آنتی ویروس ها توانایی تشخیص آن را نداشته و یا بعد از آلوده شدن سیستم آن را تشخیص می دهند  که قادر به Clean کردن کامل سیستم هم نیستند.

راه ساده ای که برای از کار انداختن این ویروس وجود دارد، این است که فایل Autorun.ini را از Root پارتیشن ها حذف نمود. به این ترتیب با دابل کلیک کردن روی نام درایو ها فایل اجرای ویروس اجرا نشده و از آلوده شدن سیستم جلوگیری به عمل می آید.

این برنامه كه بعد از مشاهده ي مشكل در سيستم هاي شركت، توسط گروه نرم افزاري شركت نوشته شد در منشور سیمین در حال استفاده می باشد و تا به حال موفق عمل کرده است.

با اجرای فایل MSAutorunremover.exe یک سرویس در ویندوز نصب شده که در صورت مشاهده فایل Autorun.ini اقدام به حذف آن می کند. این نرم افزار دارای یک  Controller در Systray ویندوز است که امکان Start و Stop شدن سرویس را برای شمافراهم می سازد.

دریافت فایل : MSAutorunRemover.rar

 

 

 

Designed by Manshoor-e Simin
 Copyright © 2018