• Tiny Plus
  • Tiny HID
  • Tiny HID mini
Next
Previous
 
 
  تست و آزمايش  
 
TinyTest
با وجود اينكه منشورسيمين محصول توليدي خود را با اطمينان از قدرت و كيفيت به بازار مي دهد، در عين حال معتقد است اين اطمينان بايد به مشتري هم منتقل شود. لذا فرصت تست يك ماهه براي قفل سخت افزاري در نظر گرفته است. در اين مدت مشتري جديد در هر نقطه از ايران درخريد اول مي تواند قفل را تهيه نموده و به مدت يك ماه هر نوع تست و امكان سنجي را بر روي آن انجام دهد و در صورت عدم ﺗﺄمين خواسته خود از قفل، آن را عودت داده و وجه پرداختي را دريافت نمايد.
لينک ها ي مرتبط
www.shegerd.com
www.pedjvak.com
www.tinykey.com
www.tabnakled.com
www.msbbs.com
Designed by Manshoor-e Simin
 Copyright © 2018