كليك كنيد
 
 
 
 
 
  كليك كنيد
 
 
 
 
 
  كليك كنيد

  جديدترين قفل سخت افزاری منشور سيمين +Tiny  
 

قفل سخت افزاری قفل سخت افزاری
قفل سخت افزاری

قفل سخت افزاری +Tiny

جديدترين محصول منشور سيمين قفل سخت افزاری +Tiny
اين قفل دارای لايه های امنيتی مستحکم برای ارتباط اجزای مختلف قفل با يکديگر مي باشد; قفل +Tiny از امکانات ضد ديباگ برای جلوگيری از جايگزينی اکتيو ايکس و شبيه سازی درايور قفل استفاده مي کند و اين امکانات باعث بالا رفتن امنيت قفل و نرم افزار شما می شود.
قفل +Tiny سازگاری کاملی با ويندوزهای 64 بيتی را دارد و استفاده از قفل در ويندوزهای 64 بيتی بسيار آسان شده است.و همچنين تغييرات زيادی در ActiveX قفل +Tiny انجام شده است و کار با آن بسيار ساده شده و از امنيت بالايی برخوردار می باشد.

خصوصيات قفل سخت افزاری +Tiny
  • دارای LED شناسايی قفل توسط ويندوز.
  • استفاده از روشهای امنيتی برای جلوگيری از شبيه سازی درايور.
  • دارای query برای اطمينان از صحت قفل و اکتيوايکس.
  • سهولت استفاده از قفل در ويندوزهای 64 بيتی.
  • استفاده از لايه های امنيتی ضد ديباگ در ابزارهای قفل.
  • سازگاری کامل با usb 3.0
  • و...
قیمت Tiny Plus (تومان) تعداد
17,800 49-1
17,600 99-50
17,400 249-100
17,200 499-250
17,000 999-500
16,800 4999-1000
16,600 5000+

قفل Tiny plus الزاما دارای Special ID می باشد