فرز cnc
  قفل گزاری روی PDF  
 

قابلیت قفل گزاری فایل های PDF (قفل گزاری بر روی عکس و ویدیو در قالب PDF امکان پذیر است) با استفاده از قفل Tiny HID امکان پذیر می باشد.
در این بسته دو برنامه موجود می باشد یکی برای قفل گذاری روی فایل که توسط آن بتوانید فایل را تبدیل به یک فایل محافظت شده کنید و دیگری برنامه ای که فایل محافظت شده را بتواند برای کاربر نهایی نمایش دهد.
به زودی این امکان به قفل +Tiny نیز افزوده خواهد شد.دانلود برنامه های مورد نیاز:

راهنمای قفل گزاری فایل PDF
PDF_Lock_Protector برای قفل گزاری
PDF_Lock_Loader برای خواندن فایل های قفل گزاری شده