كليك كنيد
كليك كنيد
  ارتباط با ما  
لطفا برای درخواست خرید، اطلاعات خود را مطابق با فرم زیر به ایمیل shegerd@gmail.com ارسال فرمایید. بعد از ارسال مشخصات با شرکت تماس بگیرید.

  • لیست ارسال اطلاعات خرید برای شرکت ها
   نام شرکت
   نام خریدار
  کد اقتصادی شرکت
   آدرس
   کد پستی
   شماره همراه
   تلفن ثابت
   شناسه 16 کاراکتری
   زبان برنامه نویسی
   نوع قفل
   تعداد قفل

  • لیست ارسال اطلاعات خرید شخصی
نام و نام خانوادگی خریدار
   آدرس
   کد ملی
   کد پستی
   شماره همراه
   تلفن ثابت
   شناسه 16 کاراکتری
   زبان برنامه نویسی
   نوع قفل
   تعداد قفل

شركت منشور سيمين (با مسئوليت محدود)